Werkwijze

De werkwijze omvat 3 fasen:

  1. Offertefase.
  2. In de offertefase wordt een kostenanalyse gemaakt om tot een economisch constructief ontwerp te komen.
  3. Ontwerpfase.
  4. In de ontwerpfase wordt op basis van bouwkundige tekeningen het constructief ontwerp gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met esthetische, bouwfysische en uitvoeringstechnische aspecten.
  5. Uitvoeringsfase.
  6. In de uitvoeringsfase wordt gekeken of de utvoering in overeenstemming met het constructief ontwerp. Betrokken worden bij de uitvoering is daarom belangrijk en voorkomt problemen achteraf.

We zijn er om in nauwe samenwerking en overleg met alle betrokken partijen tot een goed constructief  ontwerp te komen.

Direct contact